Džungľa 501701

Č. zariadenia 511701

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 686
šírka (cm) 312

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1086
šírka (cm) 512

HIC (cm) 90