Stromy 516101

Č. zariadenia 516101

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 811
šírka (cm) 671

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1070
šírka (cm) 1029

HIC (cm) 200