Príslušenstvo Pyramída auto

Č. zariadenia 0

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 350
šírka (cm) 270

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 650
šírka (cm) 650

HIC (cm) 150