Príslušenstvo 517805

Č. zariadenia 517805

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 856
šírka (cm) 190

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 856
šírka (cm) 800

HIC (cm) 150