Príslušenstvo 517802

Č. zariadenia 517802

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 311
šírka (cm) 45

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 611
šírka (cm) 315

HIC (cm) 90